close
close
Аристотелов универзитет у Солуну (AUTh)

Аристотелов универзитет у Солуну (AUTh)
Аристотелов универзитет у Солуну (AUTh) започео je са радом 1926. године и највећи је грчки универзитет. Покрива све области студија и шире је признат као активни образовни центар, познат по својој дугој традицији академске супериорности. Састоји се од 11 факултета и 41 одсека, има 74.000 студената – 65.000 на основним студијама, 4.764 на постдипломским студијама и 4.140 докторанада – 2.025 чланова академског и научног кадра, 528 чланова помоћног особља и 674 админстративна службеника.

Објекти у склопу Аристотеловог универзитета у Солуну су концентрисани у главном универзитетском кампусу и у кампусу у насељу Терми. Главни универзитетски кампус се налази у центру Солуна, на површини око 387.000м2. У кампусу у области Терми (15.375м2) смештене су Катедра за ликовне, Катедра за примењене уметности и Катедра за музичке студије, као и Катедра за спорт и физичко образовање, а из практичних и функционалних разлога један део универзитетских објеката, института, музеја, лабораторија и других јединица налази се ван кампуса, па чак и изван урбаног подручја Солуна. Универзитетски камп у месту Каландра на Халкидикију нуди студентима и њиховом друштву место за летњи распут и одмор поред мора, након напорне академске године.

Основне студије.
На Аристотеловом универзитету у Солуну постоји 41 студијски програм основних академских студија и стручних звања која из њих проистичу. Студије могу трајати најмање 8 или 10, односно 12 семестара на Медицинском факултету.

Постдипломске студије.
На Аристотеловом универзитету у Солуну постоји 88 програма постдипломских студија. Међу њима 3 у сарадњи са другим универзитетима и 16 у сарадњи више одсека, 3 на француском, 4 на енглеском и 11 са могућношћу похађања на енглеском језику. Осим тога, Аристотелов универзитет у Солуну је потписао 28 Протокола о сарадњи са факултетима у иностранству за писање докторске дисертације под заједничким менторством.

Међународна улога Аристотеловог универзитета у Солуну

Међународна улога Аристотеловог универзитета ојачана је академским искуством у реализацији студијских програма у области наука, уметности, теологије, медицине и технологије. Највећи део академског кадра стекао је звања на престижним универзитетима у Европи, САД, као и у Аустралији и Јапану. Аристотелов универзитет активно учествује у програму Erasmus од 1987. године и обухвата око једне четвртине укупне активности у оквиру овог програма у Грчкој, када су у питању Програми за размену студената и мобилност академског кадра.

Одељење за међународне односе и Одсек за европске образовне програме одговорни су за развој, неговање, организацију и очување добрих односа између Факултета и међународне академске заједнице, као и за промоцију универзитета у иностранству, у циљу афирмисања академске сарадње и контакта у области студија, стручне праксе и истраживања.

Остваривање наведених циљева постиже се чланством у међународним организацијама, удружењима и Мрежи универзитета, склапањем и спровођењем билатералних споразума између Аристотеловог универзитета и других светских Универзитета, као и применом европске политике у сфери образовања кроз програм ERASMUS+ и друге Европске образовне програме (Erasmus Mundus, Erasmus+ International и др.).

Коначно, за формирање међународног профила ове установе кључан је и допринос Унеско катедре за образовање о људским правима, демократији и миру, Унеско катедре за Међународну мрежу центара за воде и животну средину на Балкану, Унеско Центра II категорије за управљање водама и Програма ЈАСОН.
Такође, студенти Аристотеловог универзитета учествују и у AIESEC, највећој студентској непрофитној организацији, у програмима за стручну праксу и размену студената, где волонтерски раде на пројектима са утицајем на социјална питања и помажу локалним заједницама да остваре здраву и одрживу будућност.

Часови новогрчког језика.

Школа новогрчког језика при Аристотеловом универзитету у Солуну нуди курсеве новогрчког језика преко целе године (годишње, тромесечне, једномесечне, летње и часове на даљину), организује посебне групе за студенте који долазе преко Еразмуса, као и специјалне програме, обуке и семинаре, као што је “Study abroad” за студенте америчких универзитета, часове грчког језика за службенике страних служби и организација, специјализације грчких просветних радника у иностранству и др.

 

Програми за перманентно учење.
Аристотелов универзитет у Солуну, како би одговорио на повећане потребе за образовањем, обучавањем и специјализацијом, одлучио је да покрене Програме за перманентно учење намењене грчкој јавности.

Наставне и научно-истраживачке службе

Аристотелов универзитет у Солуну има широк спектар јединица и служби које афирмишу и промовишу наставни, научно-истраживачки и друштвени рад, као што је Центар за византијске студије, Институт за неохеленске студије, Интердисциплинарни центар за аристотеловске студије, Универзитетска фарма, Клинике Одсека за медицину, стоматологију и ветерину, Универзитетске шуме, Шумска ботаничка башта, Сеизмолошка станица, Метереолошке станице на Олимпу и на планини Орлијакас код Гревене.

Музеји, архиви, збирке.

У склопу Аристотеловог универзитета у Солуну постоје музеји, архиви и збирке са ретким експонатима, који служе за наставне и истраживачке потребе, а многи од њих су отворени и за јавност. Индикативно наводимо неке од њих: Телоглион Фондација за културу, Музеј реплика скулптура, Етнографски музеј, Музеј геологије и палеонтологије, Музеј дивље фауне, Ботанички музеј и Зоолошки музеј

Археолшка ископавања

Арехолошка ископавања која спроводи Катедра за историју и археологију Аристотеловог универзитета у Солуну довела су до веома значајних открића, допринела су развоју археолошких истраживања и стручној пракси студената основних и постдипломских студија у области археолошке методологије. За више информација у вези са универзитетским ископавањима, посетите веб страницу Катедре за историју и археологију.
Facebook Twitter Google+ Pinterest

Additional Info

Телефон:
(+30) 2310 996000

Website:
www.auth.gr
Facebook:
https://www.facebook.com/Aristoteleio/?fref=ts
Информације:
Контакт: Аристотелов универзитет у Солуну
 Универзитетски кампус 54124 
Солун


Instagram:
https://twitter.com/aristoteleio
X

Right Click

No right click